Påfyll, kriseteam

Etter 22. juli ønsket Helsedirektoratet å gjennomføre et løft på kompetanseheving og nettverksbygging for kriseteam. RVTS Sør fikk dette oppdraget. De formiddler kunnskap innen vold, traumer, migrasjonshelse og selvmordsforebygging.

Sammen har vi laget et prosjekthefte med både faglig og mennekelig påfyll. Gjennom fagstoff, øvelser og ulike kulturuttrykk kan dette være med på å istandsette fagpersoner til å bli bedre kjent med seg selv og slik sett bidra til menneskelig vekst og engasjement i den enkelte, for kriseteam og for nettverk.

Den kjente saksofonisten Frøydis Grorud har produsert musikk til prosjektet og kunstneren Anne Kristin Hagesæther har laget de vakre bildene.

 

 

 

add