Landsdekkende kampanje for Reddesmå

"Aldri mer Christopher"

Kampanjen « Aldri mer Christoffer» var å se på digitale skjermer i alle de store norske byene, i tillegg til plakatmontre spredt over landet i uke 52, 2014. Hensikten var å minne alle forbipasserer på om at barns rett til trygg oppvekst skal være vår viktigste oppdrag uansett hvilken posisjon vi har. Naboen til Christoffer, medeleven hans, foreldrene hans, læreren hans, barnevernet i kommunen han bor, helsesøster på skolen han er elev og alle andre som møter Christoffer hver dag.

www.reddesmå.no er et nettverk av fagfolk, politikere og privatpersoner fra ulike samfunnsarenaer som gir sin støtte til kravet om at innsatsen for barn utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt må intensiveres og utvides radikalt. Ansvarlige for nettstedet er Øivind Aschjem og Siri Søftestad som begge gjennom flere tiår har vært dedikert til dette alvorlige folkehelseproblemet.

     

For Reddesmå har vi også laget to vandreutstillinger som heter "Hvis klær kunne fortelle 1 og 2". Disse er foreløpig sett av over 40 000 mennesker i Norge.

   

 

add