Magasin for RVTS Sør

RVTS Sør er et ledende fagmiljø innen psykiske traumer. De formidler kunnskap og erfaringskompetanse på feltene vold og traumer, migrasjonshelse og selvmordsforebygging. Gjennom kunnskap, refleksjon og trening istandsetter de hjelpere til å møte krenkede barn, unge og voksne på en verdig måte. RVTS Sørs viktigste oppgave er å bidra til at traumeutsatte mennesker møter traumebevisste og traumekompetente fagfolk i alle deler av hjelpeapparatet.

For denne kunden lager vi magasinet VerdiStrek. Vi har dessuten designet deres websider www.rvtssor.no og har gjort mange andre prosjekter med fagmateriell for terapeuter, kursmateriell, invitasjoner og opplysningsmateriell.

 
   


add